Do diáře

17. 10. Praha 4, Olbrachtova 1 ERTC - Periodické školení interních auditorů EMS Kurz pro účastníky, kteří si chtějí obnovit staré nebo neplatné osvědčení pro provádění interních auditů. Kontakt: www.bvtraining.cz 21. 10. Pardubice, Dům techniky Nový zákon o kontrole v praxi ochrany životního...

17. 10.

Praha 4, Olbrachtova 1

ERTC – Periodické školení interních auditorů EMS

Kurz pro účastníky, kteří si chtějí obnovit staré nebo neplatné osvědčení pro provádění interních auditů.

Kontakt: www.bvtraining.cz

21. 10.

Pardubice, Dům techniky

Nový zákon o kontrole v praxi ochrany životního prostředí

Seminář – nová právní úprava v oblasti kontroly ve vazbě na výkon činnosti orgánů ochrany životního prostředí. (zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole tzv. kontrolní řád)

Kontakt: www.dtpce.cz

21. 10.

Praha 4, KC Novodvorská

Povinnosti dle CLP, REACH a české legislativy?+?praktické řešení bezpečnostních listů a expozičních scénářů

Seminář

Kontakt: www.medistyl.cz

22. 10.

Praha, hotel Fortuna City

Evidence odpadů a přepravy – legislativní povinnosti

Seminář

Kontakt: www.inisoft.cz

22. 10.

Praha, VÚV TGM

Sedimenty z vodních toků a nádrží

Seminář – současný stav a praktické zkušenosti

Kontakt: www.empla.Cz

22.-23. 10.

5.- 6. 11.

Praha, Státní zdravotní ústav

Nebezpečné chemické látky a směsi – nařízení (ES) č. 1272/2008 = nařízení CLP

Kurs (2 x 2 dny) klasifikace a označování z hlediska zdraví podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Kontakt: www.szu.cz

23. 10.

Pardubice, Dům techniky

Legislativní úprava nakládání s odpady

Seminář

Kontakt: www.dtpce.cz

23. 10.

Praha, hotel Michael

Požadavky na velkoobchod a maloobchod s chemickými přípravky, detergenty a biocidy

Seminář pro zástupce obchodních řetězců, dovozců a distributorů

Kontakt: www.tuv-sud.cz

30. 10.

Brno, Kongresové centrum BVV

Čištění průmyslových odpadních vod – standardní způsoby a nové směry

Seminář

Kontakt: www.asio.cz

30. 10.

Hradec Králové, EMPLA

Změny a povinnosti v oblasti IPPC z pohledu provozovatele

Seminář

Kontakt: www.empla.cz

4. 11.

Pardubice, Dům techniky

Posuzování vlivu staveb na životní prostředí

Seminář

Kontakt: www.dtpce.cz

4. 11.

Praha, Nadace ABF

Opětovné použití ve střední Evropě. Politika a příklady z praxe

Mezinárodní konference o předcházení vzniku odpadů prostřednictvím opětovného použití výrobků (re-use).

Kontakt: http://czbiom.cz

5. 11.

Chrudim

Svět bioremediačních mikroorganismů

Seminář z cyklu ENVISHOP

Kontakt: eps.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *