Do diáře

12. 9. Praha, Hotel Globus Práce s programem EVI 8 pro zpracovatele autovraků Kurz se zkušeným lektorem Kontakt: www.inisoft.cz 12. 9. Náměšť nad Oslavou, ZERA Seminář pro začínající provozovatele kompostáren Praktický seminář - legislativní a provozní podmínky, udržitelnost projektu Kontakt:...

12. 9.

Praha, Hotel Globus

Práce s programem EVI 8 pro zpracovatele autovraků

Kurz se zkušeným lektorem

Kontakt: www.inisoft.cz

12. 9.

Náměšť nad Oslavou, ZERA

Seminář pro začínající provozovatele kompostáren


Praktický seminář – legislativní a provozní podmínky, udržitelnost projektu

Kontakt: www.zeraagency.eu

17. – 18. 9.

Hradec Králové, Univerzita HK

Hydroanalytika

Konference – legislativa EU, metody, normy, novinky, nové polutanty, akreditace Hydroanalytické metody v normách a legislativě ČR

Kontakt: www.cslab.cz

17. – 21. 9.

Praha, PVA EXPO Letňany

For Wood

8. veletrh dřevostaveb a využití dřeva pro stavbu

Kontakt: www.for-wood.cz

17. – 21. 9.

Praha, PVA EXPO Letňany

For Waste

Veletrh – technologie, stroje i vybavení v oborech komunálních služeb, nakládání s odpady včetně jejich zpracování a recyklace

Kontakt: www.forwaste.cz

17. – 19. 9.

Náměšť nad Oslavou, ZERA

Biologicky rozložitelné odpady

9. ročník konference

Kontakt: www.zeraagency.eu

18. 9.

Praha, Hotel Globus

Legislativa odpadového hospodářství a její změny vyvolané ekoauditovou novelou

Kurz se zkušeným lektorem

Kontakt: www.inisoft.cz

19. – 20. 9.

Praha. Mze ČR

Krajinné inženýrství

Konference – pozemkové úpravy a krajinné plánování, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby pro plnění funkce lesa

Kontakt: www.cski-cr.cz

19. 9.

Praha, Hotel Globus

Legislativa ovzduší a její novinky

Seminář – zákon o ovzduší a prováděcí předpisy

Kontakt: www.inisoft.cz

24. 9.

Praha, Hotel Globus

Odpady ze zdravotnictví

Seminář vede MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

Kontakt: www.inisoft.cz

26. 9.

Brno

Proces mapování povodňového nebezpečí a rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem s důrazem na posudkovou činnost

Seminář

Kontakt: www.vuv.cz

27. 9.

Internet

Sinice, nutrienty ve vodách

On-line seminář

Kontakt: www.asio.cz/cz/seminare

27. – 29. 9.

Lucembursko, Luxexpo-Kirchberg

OEKO-FOIRE

Veletrh – hledání ekologických řešení u produktů a služeb

Kontakt: mouvement.oeko.lu

1. 10.

Náměšť nad Oslavou, ZERA

komunitní kompostování

Poradenský seminář včetně exkurze, akce je akreditována MVAK/VE-90/2010

Kontakt: www.zeraagency.eu

2. 10.

Praha, Hotel Globus

Práce s programem ENVITA Ovzduší

Seminář – program pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší

Kontakt: www.inisoft.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *