Digestát je kvalitní hnojivo

Organické hnojení digestátem poskytuje srovnatelné výnosy jako aplikace minerálních hnojiv. To vyplývá z pokusů Technologického a dopravního centra (TFZ) ve Straubingu. Zprávu zveřejnil server Agronavigator.cz. V tříletých parcelových pokusech byla pěstována kukuřice, žito ozimé, čirok, triticale...

Organické hnojení digestátem poskytuje srovnatelné výnosy jako aplikace minerálních hnojiv. To vyplývá z pokusů Technologického a dopravního centra (TFZ) ve Straubingu. Zprávu zveřejnil server Agronavigator.cz. V tříletých parcelových pokusech byla pěstována kukuřice, žito ozimé, čirok, triticale ozimé, jílek mnohokvětý a pšenice ozimá.

„Díky hnojení digestátem lze uzavřít koloběh živin a uspořit minerální hnojiva. Ale i kombinované hnojení minerálními hnojivy a digestátem poskytuje zemědělcům výhody, protože zefektivňuje účinnost hnojiv,“ tvrdí Beate Formowitz, pracovnice TFZ. Digestát však musí být okamžitě, jakmile nastane vhodné počasí, zapraven do půdy. Tím lze zabránit ztrátám živin a docílit dobrých výnosů. Kromě toho je na základě nižšího obsahu sušiny digestát tekutější než například kejda skotu. V důsledku toho způsobuje menší znečištění rostlin a rychleji proniká do půdy, čímž redukuje emise.


Digestát musí být co nejrychleji zapraven do půdy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *