Další etapa skládky Uhy

V areálu skládky Uhy byla zahájen provoz její IV. etapy, která svým územím navazuje na stávající areál skládky.

Skládka Uhy se nachází ve vytěženém prostoru štěrkopískovny nedaleko města Velvary. Je v provozu od roku 1994. Od roku 2008 je součástí skupiny firem .A.S.A. ČR.

Pozemky pro IV. etapu byly vybrány tak, aby bylo optimálně využito stávajících objektů v areálu skládky (provozní budova, váhy, přívody energií, příjezdová komunikace a komunikace uvnitř areálu). IV. etapa skládky je projektována na množství 200 tis. tun ukládaného odpadu ročně, což odpovídá dosavadnímu ročnímu množství odpadu, které se na skládku naváželo.

IV. etapa skládky je projektována na odpady označené O – ostatní odpad. Nejvíce se jedná o odpady nesoucí katalogové číslo 20 03 01 – Směsný komunální odpad, nebo odpady jim podobné, které budou dováženy z měst a obcí v dojezdové vzdálenosti 25-30 km od skládky (Uhy, Nelahozeves, Kralupy nad Vltavou, Slaný, Libušín a další). Další dováženou složku budou tvořit živnostenské odpady, které obsluhuje skupina firem .A.S.A. v dojezdové vzdálenosti od skládky.

Pro zajištění bezproblémového chodu skládky jsou nezbytné inertní materiály typu nekontaminovaných zemin a stavebních sutí z neindustriálních zón, které tvoří velkou skupinu odpadů, jež budou na skládku dováženy.

Plánovaná životnost skládky je díky IV. etapě přibližně 14,3 let.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Předpokládané roční množství ukládaného odpadu do IV. etapy: do 150 000 tun

Plocha úložiště (dna) IV. etapy: 164 000 m2

Projektovaná životnost skládky: přibližně 14 let

Celková kapacita skládky: 2 980 000 m3

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *