Bazar

"Stále se čeká na vydání novely vyhlášky 383/2001 Sb. ke změnám v evidenci přepravy nebezpečných odpadů přes ISPOP. Je velice pravděpodobné, že bude nutná i novela zákona a že se termín 1. 10. 2014 zřejmě nestihne," říká Ing. Zdeněk Fildán ze společnosti Envigroup. "Pozor na povolení - ČIŽP je...

„Stále se čeká na vydání novely vyhlášky 383/2001 Sb. ke změnám v evidenci přepravy nebezpečných odpadů přes ISPOP. Je velice pravděpodobné, že bude nutná i novela zákona a že se termín 1. 10. 2014 zřejmě nestihne,“ říká Ing. Zdeněk Fildán ze společnosti Envigroup. „Pozor na povolení – ČIŽP je poměrně aktivní a odhaluje nemálo případů, kdy provozovatelé nemají podanou žádost o povolení vyjmenovaných zdrojů. Jedná se hlavně o starší kotelny nad 0,3 MW (které nemají povolení dle 86/2002 Sb.) nebo zpracování plastů (vstřikování, vytlačování),“ upozorňuje Envigroup dále.

Od počátku února byl řízením Státního fondu životního prostředí pověřen Petr Valdman. Dosavadní ředitel fondu Jaroslav Hrubeš zůstává ve funkci náměstka pro úsek řízení ostatních programů.

Ministr Brabec nabídl otevřenou spolupráci mezi vedením ministerstva a jeho zaměstnanci. „Přicházím ze soukromé sféry a fungování úřadu, ale i Poslanecké sněmovny je pro mě stále jedno velké překvapení. Z firmy jsem zvyklý na rychlou a efektivní komunikaci. Proto jsme já i náměstci připraveni na přímou komunikaci se všemi zaměstnanci. U mě jsou dveře stále otevřené,“ řekl.

V únoru vstoupila do České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) další významná odpadářská společnost – Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s.

Strážníci v Ústí nad Labem začali důsledněji kontrolovat sběrače kovů. Když sběrač není schopen prokázat, kde k němu přišel, strážníci mu zabaví nejen kov, ale také kárku, na které kov převáží. Značně tak sběračům komplikují rozsáhlejší krádeže kovů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo (jako odpověď na žádost o informaci) svou prognózu vývoje produkce a nakládání s komunálními odpady do roku 2020. V poměrně krátkém, ale málo srozumitelném dokumentu se uvádí: „V datové základně aktualizované Státní energetické koncepce („ASEK“) je počítáno do roku 2020 s provozem stávajících spaloven komunálních odpadů, tzn. ZEVO Malešice, Termizo Liberec a SAKO Brno se současnými kapacitami těchto zařízení. K tomu je přičtena potenciální kapacita spalovny Chotíkov, neboť v roce 2020 se uvažuje s uvedením do provozu této spalovny s roční vsázkou na úrovni 95 tis. tun odpadu. V roce 2020 tak bude pravděpodobně energeticky využíváno v České republice cca 720 tis. tun komunálních odpadů.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *