Bazar

Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona o odpadech. Měl by nahradit platný zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., který již byl více než třicetkrát novelizován. Ve Sbírce zákonů vyšel zákon č. 229/2014 Sb. (částka 96 ze dne 23....

Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona o odpadech. Měl by nahradit platný zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., který již byl více než třicetkrát novelizován.

Ve Sbírce zákonů vyšel zákon č. 229/2014 Sb. (částka 96 ze dne 23. října) – což je ona kontroverzní novela, původně věnovaná jen krádežím kovů, z níž se nakonec stal zákon zásadní pro další směřování českého odpadového hospodářství.

Při projednávání novely řekl ministr životního prostředí Richard Brabec: „My jsme byli několikrát napadeni, že jsme v žoldu spalovací lobby, což je úsměvné. Kdyby to tak bylo, tak bychom museli nejdřív a zásadně hnout s poplatky za odpady.“

Milan Havel (Arnika) vyjasnil svůj postoj: „V televizi se mě ptali, co je lepší, jestli voda z vodovodu, nebo z PET lahve. Já říkám, že nejlepší je ze studánky.“

Během 12letého působení neziskové společnosti ECOBAT bylo v České republice vytříděno již více než 5 tisíc tun použitých baterií a akumulátorů. Každý obyvatel ČR jich tak vytřídil celkem 24. V loňském roce se zpětně odebralo přibližně 32 % baterií dodaných na trh. Od roku 2016 však směrnice EU zvyšuje tento limit na minimálně 45 %.

Ministerstvo životního prostředí prodlužuje termín podání žádostí do programu Nová zelená úsporám do konce letošního roku, tj. do 31. 12. 2014 do 12.00 hodin. Důvodem je, že poptávka po zpracování energetických posudků výrazně převyšuje aktuální kapacity zpracovatelů a ještě neskončila stavební sezona.

Vnějším připomínkovým řízením prošla další novela zákona o odpadech, označovaná jako infringementová. Řeší technické změny k dosažení přesného souladu české legislativy se směrnicemi EU. Jde například o změny v oblasti působnosti zákona o odpadech, úpravu definic základních pojmů nebo změny v hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Společnost OZO Ostrava zvažuje vybudování linky na dotřiďování komunálního odpadu s investicí kolem 150 milionu korun. Cílem je až padesátiprocentní využití odpadů, kterého již nelze dosáhnout jen přidáváním počtu sběrných míst ve městě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *