Autor
Kategorie:
Praxe

ArcelorMittal Ostrava snižuje emise prachu

Už rok pracuje v ostravské huti v provozu na aglomeraci pecní vsázky unikátní tkaninový filtr.

Moderní vysoké pece dosahují zlepšeného výkonu přípravou vsázky po stránce fyzikální i metalurgické, což zlepšuje prostupnost a schopnost redukce. Vsázka obsahuje směs drobných rud, aditiv, recyklované materiály s obsahem železa z následných procesů a další složky a v provozu aglomerace se zpracovává buď spékáním nebo peletizací.

Zařazením unikátního tkaninového filtru do aglomerace Sever se Arceloru podařilo snížit emise prachu velikosti PM10 v meziročním srovnání od ledna do poloviny října o 141 tun. Velkou výhodou je, že filtr dokáže zachytávat stejně účinně i menší prachové částice a navíc prostřednictvím technologie dávkování aktivního koksu a vápna snižuje emise dioxinů a oxidu siřičitého.


Instalace tkaninového filtru na větší ze dvou aglomerací snížilo meziročně (2010/2011) emise prachu PM10 téměř o 40 %. Celoroční nepřetržitý provoz filtru bude vyhodnocen počátkem roku 2013.

„Provedli jsme řadu ekologických investic, ale na snižování emisí prachových částic má pro nás největší přínos právě tento tkaninový filtr. Měření, která provedla nezávislá certifikovaná společnost, nám navíc potvrdila, že filtr dokáže s více než 99% účinností zachytávat i ty nejmenší prachové částice, tedy nejen frakce PM10, ale i PM2,5. V celé Evropě se takovýmto zařízením, které představuje nejlepší dostupnou techniku na odprašování aglomerací, může vedle nás pochlubit jen dalších šest hutí,“ upřesňuje Ing. Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí.

Do ekologizace investovala společnost od roku 2003 již čtyři miliardy korun a dlouhodobě plní všechny emisní limity i emisní stropy. V říjnu loňského roku uvedla do provozu zařízení na odprašování aglomerace Sever za jednu miliardu. Podle tvrzení ředitele Baranka huť už nyní splňuje emisní limity dané závěry z BAT (nejlepší dostupné techniky), které začnou v EU platit nejdříve od roku 2016.

ArcelorMittal Ostrava, a. s., je největší hutní komplex v České republice. Roční kapacita výroby jsou 3 miliony tun oceli, zhruba 50 % produkce se exportuje do více než 60 zemí světa. Dohromady s dceřinými společnostmi má více než 8 tisíc zaměstnanců.

Tkaninový filtr snížil emise prachu PM10 téměř o čtyřicet procent.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *