Filtr

Aktuální články

03 skládka

Další memorandum k zákonu o odpadech

Sdružení komunálních služeb, v němž jsou zastoupeny společnosti zabývajících se technickou údržbou měst a obcí Čech a Moravy, vydalo memorandum, v němž oslovuje Ministerstvo životního prostředí v souvislosti s přípravou nového zákona o odpadech. Říká se v něm: ...

Kategorie: Komentáře

lednice

Memorandum k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností

Zástupci kolektivních systémů a profesních organizací vydali memorandum k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností (ZVUŽ), v němž požadují úpravu návrhu, která zajistí optimální a ekonomicky efektivní a transparentní plnění závazků České republiky vůči EU na úseku zajištění konečné fáze životního cyklu vybraných výrobků, zejména elektrozařízení a přenosných baterií...

Kategorie: Nakládání s odpady

03 skládka

Peníze na sanace skládek

Zásmuky na Kolínsku a Nový Jáchymov na Berounsku by mohly dostat od kraje peníze na sanace nezabezpečených skládek. Dotace na spolufinancování v celkové výši 15,7 milionu korun dnes schválili krajští radní, jejich přidělení ještě musejí odsouhlasit zastupitelé.

Kategorie: Nakládání s odpady