18. ročník Mezinárodního kongresu Odpady – Luhačovice 2010

Tradiční zářijové největší setkání odborné odpadové veřejnosti se i letos uskutečnilo v Luhačovicích. Mezinárodního kongresu a výstavy se letos zúčastnilo přes 320 účastníků a 110 odborných firem z České republiky, Polska, Rakouska, Německa, Nizozemí, Švédska atd.

Hlavním tématem prvního a druhého pracovního dne byly Teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR, gastroodpady a cenové předpisy skládek. Náměstek ministra životního prostředí PhDr. Ivo Hlaváč seznámil účastníky s připravovanými rozšířenými tezemi rozvoje OH a následně s přípravou nového zákona o odpadech. Ředitel legislativního odboru Ing. Dvořák vysvětlil aktuální stav legislativy v oblasti odpadů a ředitelka odboru odpadů doktorka Bubeníková vysvětlila věcný záměr nového zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Tradičně nejvíce sledovaným blokem byly panelové diskuze, a zejména podrobné vysvětlení nových cenových předpisů pro provozovatele skládek od pracovníků MF bylo velmi poučné.

CENA KARLA VELKA 2010

Vítězům dvanáctého ročníku Ceny Karla Velka 2010 diplomy předával 1. náměstek ředitele SFŽP, Ing. Dušan Fibingr, PhD., který potvrdil zájem SFŽP o podporu vzdělání a mladých začínajících odborníků v oboru odpadů. Na třetím místě se umístila Zuzana Dobešová s diplomovou prací na téma „Ekotoxikologické hodnocení sedimentů“ z VUT v Brně, Fakulty chemické. Na druhém místě se umístila Michaela Tománková s diplomovou prací na téma „Možnosti stabilizace produktů spalování odpadů“ z Vysoké školy báňské z Ostravy z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. Vítězem letošní Ceny K. Velka se stala Hana Koníčková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty technologické s diplomovou prací na téma „Využití odpadní pryžové drti z pneumatik jako plniva do geopolymeru“. V soutěži diplomových prací již potřetí zvítězila Univerzita Tomáše Bati ze Zlíně.

NEJLEPŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Na venkovní výstavní ploše vystavovali nejlepší dodavatelé svozových vozů na svoz bioodpadu své nástavby speciálně určené pro biologický odpad. O tyto vozy byl mezi účastníky, ale i hosty venkovní plochy velký zájem. Vítězem ankety o nejlepší svozový vůz na bioodpad se stala firma CROY, s. r. o., s podvozkem Faun Rotopress 516 BIO. Na druhém místě se umístila firma I-TEC Czech, s. r. o., s podvozkem Renault Midlum s nástavbou Novarini a třetí byla firma FORNAL Trading, s. r. o., s traktorovým návěsem nosiče kontejnerů NKH 7.5.

Výstava kompostérů se setkala s mimořádným zájmem hostů ze Slovenska, kde není žádný výrobce kompostérů. Vítězem ankety o nejlepší kompostér roku 2010 se stala firma ELKOPLAST CZ, s. r. o., která zvítězila s kompostérem Thermoking 900, na druhém místě se umístila firma JELÍNEK – TRADING, s. r. o., s kompostérem K 700 a na třetím místě byl EKODOMOV, o. s., s komunitním kompostérem z recyklovaného plastu.

Věříme, že velmi úspěšný letošní ročník kongresu a výstavy OdpadyLuhačovice 2010 přispěl ke zvýšení odborné úrovně účastníků kongresu a „Luhačovice“ opět potvrdily, že jsou největší odbornou akcí v odpadovém hospodářství v České republice. Letošní ročník byl pořádán pod záštitou MŽP, generálním partnerem kongresu byl SFŽP, mediálním partnerem byl časopis Odpady. Příští, devatenáctý ročník Mezinárodního kongresu a výstavy proběhne opět v kongresovém sále Elektra v Luhačovicích ve dnech 5. až 8. září 2011.

 

Ing. Josef Gabryš
ředitel kongresu a výstavy Odpady – Luhačovice

Ing. Dušan Fibingr, PhD., ze Státního fondu životního prostředí (vpravo) potvrdil zájem fondu o podporu vzdělání a mladých začínajících odborníků v oboru odpadů.

Vítězem ankety o nejlepší svozový vůz na bioodpad se stala firma CROY, s. r. o. a v soutěži o nejlepší kompostér roku 2010 zvítězila firma ELKOPLAST CZ, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *